LUFF GELATO

Prote Mateje 30, 11000, Beograd


LUFF sladoledi se nalazi u Prote Mateje 30 (na uglu sa Njegoševom)

O nama


LUFF sladoledi se nalazi u ulici Prote Mateje 30 (na uglu sa Njegoševom) u u Beogradu
Luff je osnovan 23.05.2017. godine
Matični broj (MB) je 21290777 a Poreski identifikacioni broj (PIB) 110054489.

Ponuda


Proizvodnja sladoleda je pretežna delatnost ovog pravnog lica ali se još bavi i:
  1. Primer 1
  2. Primer 2
  3. Primer 3

Kontaktirajte nas


Kontaktirajte nas:

Tel: 011 3440754
Fax: 011 3440754
Websajt: luff.g8.rs


PIB: 110054489
MatBr: 21290777

pismom na adresu:
LUFF GELATO,
Prote Mateje 30,
11000, Beograd